پرسش و پاسخمشکلی که امروزدرسایت داشتم وبرام سوال شد
احمدی 9 ماه قبل

چرادرصفحه دیدگاه که نظرات رومینویسیم ارسال نمیشه وارورمیادکه دیدگاه تکراری می باشدوقبلاارسال کردید ؟

1 پاسخ
حسین زیرراهی عضو سایت 8 ماه قبل

با سلام و سپاس از سوال شما. باید موضوع را بررسی کنم و ببینم مشکل کجاست.